Om kulturkamp

Kulturkamp er en metapolitisk nettside som har som mål å dekke politiske, filosofiske, kulturelle og spirituelle temaer.

Kulturkamp er et begrep som stammer fra en debatt som foregikk innad i norsk kulturliv i 1930 årene. Første halvdel av 1900 tallet hadde en tidsånd som var preget av nyrealismen. Senere blir Sigmund Freuds teorier om Psykoanalysen videreført til Norge, noe som utløser en kulturkamp. Kulturkampen var en livssynskamp mellom de kulturradikale og de kulturkonservative.

Det viste seg at de kulturradikale idéene vant frem. Kulturmarxismen ble gradvis implementert i vest-europeiske land i etterkrigstiden, og har siden den seksuelle revolusjon på 1960 tallet hatt nærmest fritt spillerom.

Denne kulturkampen mener vi må gjenopptas, utvides og tilpasses til den nåværende tidsånden. For i dagens vestlige samfunn så har de kulturradikale idéene akselerert voldsomt de siste tiårene, i tillegg til at de har tatt nye og enda mer radikale former.

Vi i kulturkamp.no ønsker å bidra med et intellektuelt påfyll av temaer som vi mener er viktig å ta med inn i den samfunnspolitiske arena. Dette kan være temaer som ikke snakkes så mye om idag, eller tabubelagte temaer. Dette er viktig for å få en mer balansert og rettferdig samfunnsdebatt. Nåværende verdenssyn som dominerer i vesten har møtt altfor lite motstand pågrunn av måten den har blitt implementert i vestlige samfunn gjennom media, akademia, kulturlivet og politiske institusjoner. Frafallet av tradisjonelle verdier og kulturmarxismens fremmarsj har allerede ført til store endringer i vesten. Mediasensur og politisk korrekthet har gjort det vanskelig å skape en god debatt om denne samfunnsendringen.

Vi har innsett at det er svært krevende å vite hvilken politiker man burde stemme på, enda mer krevende er det å faktisk være politiker. Derfor ønsker vi å ta et skritt tilbake og drøfte hvilke verktøy og forkunnskaper som er nødvendig å ha for å kunne gjøre bedre politiske beslutninger. Vi mener det er for tidlig med ren politisk debatt i den nåværende tidsånden, det må en fullstendig holdningsendring blant vår egen befolkning før vi kan få en god debatt. Derfor bruker vi begrepet «metapolitikk». Dette begrepet kan ses på som en utvidelse av ren politikk der emner som historie, kultur, spiritualitet og filosofi med vekt på etikk og moral vektlegges for å ruste folk til å gjøre bedre beslutninger i samfunnet.

Vår visjon for dette nettstedet er å analysere fordelene og ulempene med den nåværende tidsånden. Vi ønsker også å komme med forslag til nye idealer tilpasset vår tid. Disse idealene har vi som mål å formalisere og konkretisere slik at de er godt egnet til å ta med inn i samfunnsdebatten.

Dette nettstedet sympatiserer ikke med noen spesifikk ideologi eller religion. Alle temaer som tas opp i våre innlegg dekkes fra et objektivt og nøytralt synspunkt etter skribentens beste evne.

.

%d bloggere liker dette: